Wyroby z tworzyw sztucznych i ich recykling

wyroby z tworzyw sztucznych

Niskie koszty produkcji tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mają ogromny udział niemal w każdej branży przemysłowej oraz przetwórczej. Produkowane są z polimerów, a jedną z ich najważniejszych zalet są niskie koszty produkcji, Niestety, wyroby z tworzyw sztucznych mają również uciążliwą wadę, którą jest długi czas rozkładu oraz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego ponowne przetwórstwo wyrobów polimerowych jest równie ważnym procesem dla gospodarki, co ich produkcja. Recykling tworzyw sztucznych umożliwia ich sortowanie na podstawie kodów, które zostały opracowane i stworzone już w latach 80. ubiegłego wieku przez Society of the Plastics Industry Inc.

Wyroby z tworzyw sztucznych wpływające na środowisko

Zdecydowana większość tworzyw sztucznych, to wyroby plastikowe i opakowania. Niestety, niski poziom recyklingu stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także generuje straty dla gospodarki. Wyroby z tworzyw sztucznych w większości nie są biodegradowalne, czyli nie rozkładają się samoistnie. W efekcie ich nadmiar prowadzi do zanieczyszczania wód gruntowych i gleb substancjami, które w procesie powolnego rozkładu, stają się toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym, miliony ton plastiku, które trafiają rocznie do oceanów, zakłócają funkcjonowanie ekosystemów morskich. Masowo wymierające ryby, to potężne straty finansowe dla światowego rynku przetwórstwa rybnego. Natomiast w dalszej perspektywie to zagrożenie klęskami głodu dla regionów utrzymujących się z rybołówstwa. Co więcej, rozkładający się mikroplastik trafia nie tylko do organizmów ryb, ale wraz z opadami również na pola uprawne.

Co to jest recykling tworzyw sztucznych?

Recykling tworzyw sztucznych to proces składający się z wielu etapów. Pierwszym z nich jest segregacja, a efektem końcowym jest przetwarzanie odpadów kilkoma metodami: materiałową, surowcową lub energetyczną. Dodatkowo, obowiązująca w Polsce dyrektywa odpadowa zakłada, że do 2035 roku poziom recyklingu segregowanych odpadów komunalnych sięgnie 65 procent.
Recykling materiałowy polega na gromadzeniu, segregacji i oczyszczaniu odpadów w celu ich ponownego wykorzystania. Recyklingiem materiałowym objęte są odpady z takich materiałów, jak PE, PP, PS, PET, PVC, które następnie podlegają sortowaniu, rozdrabnianiu, mieleniu, suszeniu oraz wytwarzanie półwyrobów z odzyskanego surowca.
Recykling chemiczny polega natomiast na rozpadzie polimerów w wyniku reakcji chemicznej, a termiczny – pod wpływem wysokiej temperatury. W efekcie stosowania tych metod można otrzymać czysty polimer, gotowy do ponownego użycia. Odpady polimerowe pod wpływem wysokiego ciśnienia utleniają się, dzięki czemu można w ten sposób otrzymać benzynę lub olej opałowy. Odpady z tworzyw sztucznych można również przerabiać na żywice utwardzalne lub spalać na potrzeby energetyczne w specjalnych piecach.

Jak segregować odpady?

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych szeroko rozpowszechnił się w świadomości społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. 1 lipca 2017 roku w Polsce został wdrożony Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który ściśle precyzuje rodzaj materiałów, jakie mogą się znaleźć w pojemnikach na metale i tworzywa sztuczne. Są to:

 • plastikowe butelki i opakowania po produktach spożywczych;
 • nakrętki, kapsle i zakrętki;
 • opakowania wytworzone z kilku rodzajów materiałów (np. kartony po sokach lub mleku);
 • opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach;
 • plastikowe torby, woreczki i folie;
 • puszki i folia aluminiowa;
 • puszki wykonane ze stali;
 • metale kolorowe.

Do pojemników na metale i tworzywa sztuczne nie powinno się wrzucać takich elementów jak:

 • opakowania oraz butelki po lekach, artykułach medycznych, olejach i płynach silnikowych;
 • zabawki;
 • części do pojazdów silnikowych ;
 • uchwyty do przewodów elektrycznych;
 • baterie i akumulatory;
 • puszki po farbach, klejach i lakierach;
 • sprzęt elektroniczny i AGD.