Wyroby plastikowe produkcja z różnych surowców

wyroby plastikowe produkcja

Produkty wielokrotnego użytku

Tworzywa sztuczne, to materiały wytworzone przez człowieka i niewystępujące w naturalnym środowisku. Niskie koszty produkcji przy stosunkowo dużej odporności sprawiły, że nastąpił bardzo duży rozwój produkcji tego typu materiałów. Za wyroby z tworzyw sztucznych uznaje się wyroby plastikowe, nazywane potocznie plastikiem. Znajdują zastosowanie na całym świecie i w każdej dziedzinie przemysłu. Zazwyczaj są również wielokrotnego użytku i odporne na działanie wielu czynników zewnętrznych. Jeśli chodzi o wyroby plastikowe produkcja odbywa się z wykorzystaniem paliw kopalnych: węgla, gazu i ropy naftowej. Jednakże większość tworzyw sztucznych powstaje z ropy naftowej lub gazu ziemnego.

Wyroby plastikowe produkcja

Aby mógł powstać plastik, tworzywa sztuczne muszą przejść przez kilka etapów. Jeśli w etapie produkcji znajduje się ropa naftowa, należy ją odpowiednio przetworzyć. Do produkcji wyrobów plastikowych nadają się bowiem tylko niektóre z jej składników. Oddzielenie substancji odbywa się dzięki procesowi destylacji. Przeprowadza się ją poprzez ogrzanie mieszaniny i skroplenie każdej warstwy, gdyż różnią się one temperaturami wrzenia. Te zbliżone do siebie substancje to frakcje. Za wyroby plastikowe odpowiada nafta. To z niej powstaje plastik. Naftę poddaje się dalszym działaniom. Trafia ona do reaktora polimeryzacyjnego, gdzie dochodzi do procesu polimeryzacji. Tam pod wpływem katalizatorów, monomery (cząsteczki o niedużej masie) łączą się ze sobą i w efekcie tworzą się długie łańcuchy – polimery. Rodzaj plastiku zależy w głównej mierze od rodzaju polimerów, które wchodzą w skład finalnego produktu.

Szerokie wykorzystanie

Wyroby z tworzyw sztucznych w fabrykach powstają dzięki granulatowi tworzywa sztucznego. Do niego dodaje się barwnik oraz całość transportuje do wtryskarek. Zostaje w nich podgrzana do wysokiej temperatury i wtryśnięta do formy, dzięki czemu może zostać nadany konkretny kształt. Następnie produkt zostaje schłodzony. Wyroby z tworzyw sztucznych to między innymi: pudełka, stojaki, elementy wyposażenia wnętrz, uchwyty do przewodów elektrycznych, zabawki, ramy okienne i wiele innych.