Właściwości poliwęglanu

Poliwęglan posiada bardzo wiele zastosowań ponieważ charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną, odpornością techniczną, przepuszczalnością światła oraz niską wagą. Poliwęglan lity oraz poliwęglan komorowy produkowany jest przy wykorzystaniu metody ekstruzji granulatu poliwęglanowego. Najgorszą wadą tego materiału jest fakt, że nie jest on odporny na działanie promieni UV i musi być pokrywany warstwą akrylu.

Niektóre płyty z poliwęglanu pokrywa się z obu stron akrylem i wtenczas mogą być stosowane na przykład jako ekrany akustyczne na autostradach. Poliwęglan komorowy charakteryzuje się współczynnikiem przenikania od U=3,9 do 1,4. Im większa liczba komór i większa grubość płyty poliwęglanowej tym współczynnik ten jest mniejszy.

Jeśli chodzi o odporność poliwęglanu na temperatury to zachowuje on swoje właściwości w temperaturach od -40 do 130 stopni, jeżeli chodzi o niewielki okres czasu, a jeśli chodzi o działanie długotrwałe to może być poddawany działaniu temperatur od -30 do 110 stopni. Jeżeli chodzi o przepuszczalność światła to poliwęglan bezbarwny charakteryzuje się nią w zakresie od około 64 do 82%. Im grubsza płyta tym przepuszczalność maleje.

Poliwęglan tego rodzaju pochłania promieniowanie UV w 100% natomiast promieniowanie cieplne redukowane jest tylko w części. Płyty poliwęglanowe odporne są na działanie większości kwasów, utleniaczy, tłuszczy czy też roztworów soli, natomiast mało odporne na roztwory alkaliczne oraz alkoholowe